Gaidian OÜ on 2003. aastal asutatud audiitoräriühing tegevusloa numbriga 117.

Põhitegevusalaks on audiitorteenus (audit/ülevaatus), pakume oma klientidele ka pakendiauditit ja ärinõustamist. Gaidian OÜ ei auditeeri kohalikke omavalitsusüksusi.

Osutame kvaliteetset audititeenust, mille baasiks on ühelt poolt pikaajalised kogemused erinevate valdkondade ettevõtete auditeerimisel ning teiselt poolt põhjalikud teadmised audiitorkontrollist, raamatupidamisest, maksustamisest ning äriõigusest.

Gaidian OÜ vandeaudiitoriks ja juhatajaks on Made Tamm, kes on vandeaudiitor alates aastast 1995, tunnistus nr. 353. Lõpetanud 1992. aastal Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidamise ja majandusanalüüsi erialal, eelnev töökogemus vandeaudiitorina rahvusvahelises audiitorbüroos KPMG (1997-2003). Alates aastast 2003 Gaidian OÜ vandeaudiitor, juhataja ning omanik.