Gaidian OÜ ei auditeeri kohaliku omavalitsuse üksuseid.

 

Audit

Audiitortegevuses seaduses eristatakse auditi kohustust ja finantsinformatsiooni ülevaatuse kohustust. Ülevaatus on oma sisult ja mahult sarnane vähendatud kontrolliprotseduuridega auditile. Ülevaatus on alati lubatud asendada ka auditiga, mis annab suurema kindlustunde.

Auditikohustus on seadusega sätestatud igale aktsiaseltsile, millel on enam kui 2 aktsionäri (muudatus kehtib alates 01.07.2017), kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale, sihtasutustele ja äriühingutele, milles riigil on otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Kontrolli äriühingu auditi või ülevaatuse kohustust lihtsasti kasutades auditikalkulaatorit

Alates 01.01.2016 on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik raamatupidamiskohustuslastele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad järgnevaid tingimusi:

Samuti on aastaaruande audit kohustuslik, kui raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Ülevaatus

Ülevaatus on kohustuslik juhul, kui raamatupidamise aastaaruandes toodud näitajad jäävad allapoole auditi piirmäärasid, kuid vähemalt kaks näitajat ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Samuti on ülevaatus kohustuslik, kui raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Ülevaatus on kohustuslik ka AudS §91 lg 4 nimetamata sihtasutusele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Ülaltoodud piirmäärad on toodud Audiitortegevuse seaduse § 91 ja 92.