Kasulikke linke:

Audiitorkogu kodulehekülg: www.audiitorkogu.ee

Kehtiv aruandluskorraldus Rahandusministeeriumi koduleheküljel: www.fin.ee

 

Raamatupidamise seaduses toodud kriteeriumid alates 01.01.2016:

Mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:

Mikroettevõtjad võivad koostada kas täismahus raamatupidamise aastaaruande, väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande või mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande, viimasel juhul kehtivad neile RTJ 15 § 63 sätestatud avalikustamise nõuded

Väikeettevõtja – äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

Väikeettevõtjad võivad koostada kas täismahus raamatupidamise aastaaruande või väikettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande, viimasel juhul kehtivad neile RTJ 15 § 62 sätestatud avalikustamise nõuded.

Keskmise suurusega ettevõtja – äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

Suurettevõtja – äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi:

Suured ja keskmised ettevõtjad koostavad täismahus raamatupidamise aastaaruande ning neile kehtivad RTJ 15 § 6-61 sätestatud avalikustamisnõuded. Samuti koostavad täismahus raamatupidamise aastaaruande mittetulundusühingud ja sihtasutused.